Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn cao đông. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn cao đông

nguyễn cao đông
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 168

nguyễn cao đông đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 11:13:19

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-16 21:41:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-20 12:29:43
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-30 21:53:57
nguyễn cao đông làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-30 21:47:36