Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bình Phương Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bình Phương Nhi

Nguyễn Bình Phương Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu là bạn của mình thì hãy tin tưởng mình nhé.^^

Luyện toán

66 -Trung bình 8.40 - Tổng điểm 7055

Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:55:52
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 14:48:26
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:45:44
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 15:02:14
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:01:45
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 06:39:25
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:33:00
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:44:15
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:22:47
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:27:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:18:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:22:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:20:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:18:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:15:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-14 10:01:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 07:02:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 21:02:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-03 21:26:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 06:55:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-22 09:21:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-18 19:17:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 10:33:27