Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bình Phương Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bình Phương Nhi

Nguyễn Bình Phương Nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nếu là bạn của mình thì hãy tin tưởng mình nhé.^^

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 05:24:55
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 04:19:07
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 04:53:22
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 04:23:32
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 14:33:32
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:33:00
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:44:15
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 06:39:25
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 14:57:57
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:43:41
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 19:41:10
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 08:44:54
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-18 11:41:16
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 10:44:03
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 06:08:36
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 16:40:56
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 17:34:30
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 21:22:13
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 21:13:24
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 13:37:46
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 10:26:08
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 06:50:52
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 07:43:48
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 06:10:59
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 08:47:29
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 06:31:52
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 07:09:00
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 08:24:38
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 09:40:07
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 07:39:51
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 19:24:24
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 04:45:48
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 06:10:26
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-03-27 10:09:49
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 06:29:05
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 08:56:00
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 10:55:58
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 08:17:10
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 07:18:10
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 14:59:53
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 14:27:16
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 20:07:20
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:09:37
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:38:04
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:46:49
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 04:16:16
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:40:31
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:22:47
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 15:51:53
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 14:48:26
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 07:54:08
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:55:52
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 14:50:05
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 11:24:00
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:01:45
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:12:51
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 15:01:06
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 16:17:35
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 15:02:14
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 15:09:13
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:17:23
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:15:41
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 22:45:44
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 18:39:41
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 06:21:23
Nguyễn Bình Phương Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:59:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 21:18:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:22:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:20:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:18:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-15 18:15:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-14 10:01:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 07:02:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 21:02:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-03 21:26:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-24 06:55:31
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-22 09:21:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-18 19:17:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 10:33:27