Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bui Nguyen Bao Son. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bui Nguyen Bao Son

Bui Nguyen Bao Son
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Bui Nguyen Bao Son
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.67 - Tổng điểm 80

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 6.59 - Tổng điểm 725

Bui Nguyen Bao Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:31:19
Bui Nguyen Bao Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:42:03
Bui Nguyen Bao Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:41:20
Bui Nguyen Bao Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:38:05

Điểm thi