Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenbaongoc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenbaongoc

nguyenbaongoc
em học trung bình, em ko xinh như những cô gái đẹp khác, em ko cao như anh nghĩ, nhưng được cái là em rất yêu anh, yêu bằng cả tấm lòng, em chỉ muốn nói một điều em yêu anh nhiều lắm. I LOVE YOU

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

60 -Trung bình 7.70 - Tổng điểm 7234

nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:26:52
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:09:35
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:47:22
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 18:33:30
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:39:02
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:33:57
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:07:19
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:33:02
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 17:03:47
nguyenbaongoc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:10:10

Điểm thi

nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:26:10
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:23:42
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:20:33
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:17:26
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:13:48
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-23 17:12:16
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 21:09:31
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-07 20:14:53
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-04 11:02:28
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-03 20:25:15
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-03 20:16:13
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-03 19:42:41
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 18:28:24
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-02 09:26:42
nguyenbaongoc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:38:47