Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bảo Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bảo Ngân

Nguyễn Bảo Ngân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

73 -Trung bình 6.14 - Tổng điểm 9336

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 20:54:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 12:06:30
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 22:52:02
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Rút gọn phân thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 21:27:03
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 20:41:19
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 22:51:36
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:58:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-12-26 12:47:44
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 22:23:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:36:42

Luyện văn - Tiếng Việt

98 -Trung bình 7.22 - Tổng điểm 11404

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:13:57
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 20:54:12
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:26:31
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:33:55
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:17:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:50:20
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:31:07
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 20:41:37
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:40:15
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:26:01

Luyện Tiếng Anh

98 -Trung bình 7.88 - Tổng điểm 11660

Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:38:48
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 11:49:34
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:55:08
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:28:10
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 11:17:54
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 12:22:21
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:55:11
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:49:33
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 22:37:00
Nguyễn Bảo Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 11:57:05

Điểm thi

Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-29 23:04:52
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 21:54:27
Nguyễn Bảo Ngân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-04 22:44:41