Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Anh Quân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Anh Quân

Nguyễn Anh Quân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

247 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 24700

Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:57:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 15:22:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:33:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 17:59:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 15:04:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-17 20:31:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 15:56:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 09:59:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 08:27:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ không nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 20:25:35
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 15:19:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 15:45:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 10:45:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 20:46:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:50:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:02:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:40:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 20:33:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2018-06-23 20:00:32
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 09:41:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 17:20:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:05:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 20:08:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 21:12:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 14:54:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 19:25:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 14:55:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 20:03:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 09:48:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 15:32:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 09:26:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 15:53:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 17:43:01
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:52:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 15:08:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 09:57:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 15:52:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:48:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 16:18:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:28:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 17:16:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 20:44:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:28:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 18:34:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 20:52:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 18:05:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:14:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 17:45:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 21:01:10
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 17:59:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:55:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:35:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 17:55:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:10:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 15:09:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 15:13:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 17:30:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:45:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 07:50:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:32:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 14:27:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 15:25:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:01:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:10:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 14:23:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:16:10
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:12:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:41:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 21:16:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:24:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:03:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:14:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:21:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:43:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 09:56:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 10:13:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 15:34:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:56:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:04:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:18:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:11:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:57:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:44:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 15:43:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 17:39:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:04:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:57:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:30:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:09:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 16:26:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:04:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:52:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 16:31:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 17:58:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:14:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 11:05:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:27:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:26:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:37:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:48:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 17:50:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 20:48:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 17:58:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:25:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 18:26:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:32:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:43:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 17:25:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 19:51:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-08-25 20:07:10
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 17:47:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 18:19:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:24:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 18:29:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:46:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:42:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 20:57:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 18:23:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 17:29:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:31:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 18:42:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 17:42:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:26:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:54:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 18:16:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:16:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:30:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 18:47:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 18:11:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:17:54
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 17:41:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 21:21:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 21:30:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 17:20:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 17:18:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 15:52:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:44:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 17:24:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:23:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 16:02:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 16:07:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 17:37:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:09:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:24:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 21:06:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 21:39:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:31:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 07:58:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:14:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 16:38:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:30:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 17:58:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 16:16:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 19:31:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:07:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:47:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 21:06:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:09:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:47:35
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 17:20:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 20:59:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:12:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 17:20:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 17:36:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:46:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:20:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:10:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:34:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:41:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:00:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 17:13:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 19:51:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:03:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:07:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 17:54:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:11:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 17:16:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:46:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:33:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 16:18:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 17:30:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:34:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:25:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:34:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-08-17 16:15:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 20:29:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 16:14:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 15:55:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:35:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:38:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:44:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:09:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 17:53:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 17:41:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 18:34:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 18:46:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 17:45:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 18:56:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 18:27:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:09:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:47:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:03:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:31:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 17:47:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 18:17:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 18:51:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:42:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 18:50:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:36:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:14:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 18:26:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:31:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 16:11:44
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 18:15:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 18:57:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:09:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 17:15:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 14:19:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:39:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:22:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:00:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:19:43
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 17:34:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 17:16:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:45:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 18:24:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:33:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 18:02:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:00:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 17:52:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 18:46:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:02:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:01:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:54:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:26:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:55:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:30:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 17:24:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:29:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 17:45:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:38:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:30:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:06:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 18:08:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 19:42:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lý Ta-let
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:16:22

Luyện văn - Tiếng Việt

282 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 28200

Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:15:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:22:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:32:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:47:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 20:29:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 14:36:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 21:58:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 21:41:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:18:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 13:43:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:20:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:33:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:52:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 22:04:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 22:18:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 11:01:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 22:07:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 21:50:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 21:33:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 15:38:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 15:59:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 22:07:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 15:50:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 16:22:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 16:26:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 16:49:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 17:03:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:35:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 21:51:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:59:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 15:33:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 15:52:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:16:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:15:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:28:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:27:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:34:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:52:57
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 16:18:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 16:31:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 16:51:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:43:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:27:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:43:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:28:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 11:08:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:02:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 22:14:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:12:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:56:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:47:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 21:45:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:45:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:32:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:42:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 16:14:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 22:18:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 10:23:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 21:23:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:14:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 74: uôt, ươt (chuột, lướt)
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 14:17:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 75: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "t"
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:43:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 78: uc, ưc (trục, lực)
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:24:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 80: iêc, ươc (xiếc, rước)
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:11:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 81: ach (sách)
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:18:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 22:07:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 84: op, ap (họp, sạp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:07:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:36:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 89: iêp, ươp (liếp, mướp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 16:28:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 90: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "p"
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 15:41:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 91: oa, oe (họa, xòe)
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:14:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:08:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:09:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:38:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:17:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:08:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:10:35
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 14:59:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:09:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 11:26:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 10:47:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 21:10:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 19:55:32
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 11:01:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 15:42:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 16:00:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 21:47:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 11:19:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 11:20:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:34:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:36:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:53:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:04:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:30:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 11:21:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:50:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:21:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 13:37:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 13:56:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 14:00:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 16:04:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 10:50:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 11:08:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:38:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:36:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:53:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:37:32
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:19:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 16:15:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:58:01
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:03:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:01:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:12:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:43:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:25:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:51:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 18:05:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:46:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:18:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 11:37:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 21:34:55
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 08:01:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 14:44:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 15:37:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:04:26
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 14:38:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 21:42:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:33:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 20:09:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 17:23:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 15:40:33
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 15:53:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 21:10:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 15:33:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 18:45:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 17:44:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 17:53:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 20:36:17
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:45:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 15:16:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người mẹ. Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 21:15:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 10:11:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 17:32:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ông ngoại. Vần "oay". Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2018-09-27 17:39:08
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:05:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 15:20:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:33:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mùa thu của em. Vần "oam". Phân biệt l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:34:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 17:26:41
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 17:22:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 17:23:45
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 17:30:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:28:33
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:31:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:04:43
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 17:30:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lừa và ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 16:19:05
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 17:25:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 16:12:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-10-22 17:41:51
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 17:28:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 17:22:10
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng ru. Phân biệt d/gi/r, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:37:35
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 08:01:44
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:40:37
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:33:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 21:32:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:53:07
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi bà
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 14:37:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 17:56:01
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:38:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:55:41
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:31:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 08:54:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 09:24:18
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:10:37
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 21:09:17
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 17:49:17
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:02:57
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 21:09:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cảnh đẹp non sông. Phân biệt tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:53:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 21:54:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 17:27:00
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 21:04:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:22:44
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:20:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 17:35:18
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:01:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 17:41:20
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 17:31:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:31:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:48:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ Việt Bắc. Phân biệt au/âu, l/n, i/iê
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 21:17:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:09:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 18:17:58
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 18:04:16
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 19:54:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 21:10:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 17:25:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể "Giấu cày". Giới thiệu về tổ em.
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 20:29:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đôi bạn
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:11:32
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đôi bạn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:21:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 14:21:54
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:45:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mồ Côi xử kiện
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:50:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vầng trăng quê em. Phân biệt d/gi/r, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 18:05:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh Đom Đóm
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 19:56:29
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:11:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 17:40:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:44:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:49:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:12:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:01:20
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:52:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:54:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:13:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 21:26:29
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ở lại với chiến khu. Phân biệt s/x, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:26:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 14:22:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:23:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:22:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:25:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 17:35:38
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:48:35
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 21:16:10
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:04:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:57:36
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:26:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một nhà thông thái. Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 17:40:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 17:33:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nghe nhạc. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 17:46:10
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 17:42:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 17:50:07
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:40:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 14:23:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 17:39:06
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:28:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:23:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 17:25:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:41:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Người bán quạt may mắn
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:08:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 18:29:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hội vật. Phân biệt tr/ch, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:46:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về lễ hội
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:28:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:07:52
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:22:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:07:53
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:52:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Rước đèn ông sao. Phân biệt r/d/gi, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 21:02:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:35:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:23:32
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 21:40:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 17:38:11
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 17:43:09
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:02:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:17:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:30:45
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 14:15:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 21:23:23
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:36:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 17:31:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 17:29:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:08:39
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:09:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 20:00:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:33:48
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:28:04
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:06:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:41:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 18:23:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 18:13:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:36:51
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 17:36:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:31:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:49:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 14:42:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 11:19:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:11:34
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:16:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-08-16 19:53:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 17:54:59

Luyện Tiếng Anh

94 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9400

Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:05:48
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:19:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 16:33:38
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:44:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 20:43:01
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 09:19:30
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:32:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 20:43:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:18:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:19:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:36:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:36:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:39:58
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:49:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 16:52:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 16:53:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:24:47
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:12:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:10:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:26:25
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:15:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:16:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:16:42
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:14:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:23:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:25:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:27:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:19:03
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:31:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:32:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:09:39
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:33:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:34:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:02:19
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:40:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:07:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 19:55:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 16:57:20
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:25:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 17:54:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 11:12:00
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 16:59:21
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:20:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 10:21:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 19:59:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:52:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 17:28:22
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 17:30:55
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 21:05:01
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 17:36:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 17:38:46
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 15:36:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:24:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 21:13:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:43:16
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 20:59:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:13:49
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:10:51
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 21:22:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 17:43:27
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 21:31:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:51:45
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:49:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:49:54
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:48:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:19:41
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:36:31
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:36:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:31:43
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-01-25 20:33:52
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 21:27:08
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:46:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 18:07:24
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:02:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:10:33
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 18:15:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 18:20:02
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:04:14
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:39:28
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 17:35:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 20:58:44
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 18:29:36
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:12:13
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:43:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:42:50
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:04:26
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:30:23
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:49:15
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 21:18:40
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 14:30:12
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:31:56
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 17:29:59
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:52:06
Nguyễn Anh Quân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 17:55:54

Điểm thi

Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:56:11
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 19:47:19
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-27 17:32:49
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-21 20:31:55
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-16 10:13:20
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-16 10:07:58
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 20:58:47
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-16 20:46:06
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 21:06:14
Nguyễn Anh Quân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-22 20:23:59