Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Gia Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Gia Linh

Nguyễn Gia Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.12 - Tổng điểm 156

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.30 - Tổng điểm 219

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Nguyễn Gia Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 16:37:56

Điểm thi