Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thảo Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thảo Nguyên

Đỗ Thảo Nguyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Đỗ Thảo Nguyên
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:20:12
Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:09:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:02:09

Điểm thi