Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Thảo Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Thảo Nguyên

Đỗ Thảo Nguyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Đỗ Thảo Nguyên
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

2 -Trung bình 7.03 - Tổng điểm 492

Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:20:12
Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:09:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đỗ Thảo Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:02:09

Điểm thi