Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Tuấn Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Tuấn Anh

Ngô Tuấn Anh
Nắng mưa là chuyện của trời--------------------------------------- Tương tư là chuyện của anh với nàng

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Ngô Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 18:10:22
Ngô Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 08:23:01
Ngô Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 23:37:37
Ngô Tuấn Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 16:51:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 116

Điểm thi

Ngô Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 17:55:04
Ngô Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 20:11:27
Ngô Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-01 20:09:36
Ngô Tuấn Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-29 18:45:16