Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thành Đạt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thành Đạt

Ngô Thành Đạt
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Ngô Thành Đạt
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 3SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ngô Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-11-22 21:51:08
Ngô Thành Đạt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-22 21:39:46