Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Đăng Trúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Đăng Trúc

Ngô Đăng Trúc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-03-14 18:11:41
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-03-14 18:06:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-19 17:12:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 19:18:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 19:13:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 19:09:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 19:05:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-27 22:04:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-02-27 21:43:40
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-21 19:01:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 18:57:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 18:56:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 18:54:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-21 18:50:49
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2015-01-21 17:27:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-11-27 19:01:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-22 21:05:16
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-06-22 21:00:16
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-06-22 20:54:02

Luyện toán

0 -Trung bình 4.04 - Tổng điểm 283