Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngoctram. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngoctram

ngoctram
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

ngoctram làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 22:22:05
ngoctram làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-19 11:02:24

Luyện toán

2 -Trung bình 3.52 - Tổng điểm 704

ngoctram đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 09:07:06
ngoctram đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 09:12:55