Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trương Quỳnh Hoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trương Quỳnh Hoa

Trương Quỳnh Hoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

29 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 3224

Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 07:10:19
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-05-07 15:17:52
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-09 20:32:06
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-05-10 08:28:10
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-05-15 07:24:37
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 09:51:30
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-05-22 09:40:14
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-05-25 07:35:15
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 16:47:22
Trương Quỳnh Hoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 09:08:11