Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:52:06
Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Elision of vowels
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:28:59
Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Intonation
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 14:51:10

Điểm thi