Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 2.90 - Tổng điểm 145

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.87 - Tổng điểm 56

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 3.75 - Tổng điểm 1238

Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Intonation
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 14:51:10
Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung PRONUNCIATION: Elision of vowels
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 16:28:59
Nguyễn Thị Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 08:52:06

Điểm thi