Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê thị ngọc hằng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê thị ngọc hằng

lê thị ngọc hằng
LALALALALALALALLALA CHÀO MỪNG CÁC BẠN

Luyện toán

0 -Trung bình 4.14 - Tổng điểm 580

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 5.57 - Tổng điểm 1337

Lần cuối làm bài: 2018-04-06 18:28:20
lê thị ngọc hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:31:03
lê thị ngọc hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 15:56:02
lê thị ngọc hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 15:50:17
lê thị ngọc hằng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-04-13 15:50:57

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi