Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với OoNguyễn Thị Ngọc AnhoO~Great Team~. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

OoNguyễn Thị Ngọc AnhoO~Great Team~

OoNguyễn Thị Ngọc AnhoO~Great Team~
Tôi tên j chỉ bn tôi mới bt.Chị họ của tôi quốc tịch Trung Quốc,nhờ chị mà tôi mới mê phim 3D đến nhường này 99%/100%.Tôi bắt đầu trở thành một kẻ hám trai 3D(ko phải gay).Thẩm Mặc Khanh là avatar của tôi,cx là người mà tôi thích nhất trong loạt phim 3D.

Luyện toán

0 -Trung bình 1.25 - Tổng điểm 25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 74

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.23 - Tổng điểm 67

Điểm thi