Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Ánh

Nguyễn Ngọc Ánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình rất thích thay đổi hình nền của mình theo mùa đó,bạn nào có sở thích giống mình thì kết bạn với mình nhé! Để hiểu về mình các bạn nhấn : https://grandedesafio.com/vn/quiz/29900317

Luyện toán

9 -Trung bình 6.21 - Tổng điểm 1739

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:03:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:38:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:37:49
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:54:09
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 07:59:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:16:32
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:44:42
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 07:58:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:19:07

Luyện văn - Tiếng Việt

35 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 3783

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:56:55
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:19:10
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:23:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:59:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:49:05
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:39:31
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:28:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 08:39:18
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:59:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:55:58

Luyện Tiếng Anh

218 -Trung bình 8.95 - Tổng điểm 23711

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:52:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:29:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 09:15:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 09:07:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 09:23:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:34:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:26:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:49:54
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:41:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:12:27

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:39:18