Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Ánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Ánh

Nguyễn Ngọc Ánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình rất thích thay đổi hình nền của mình theo mùa đó,bạn nào có sở thích giống mình thì kết bạn với mình nhé!\nĐể hiểu về mình các bạn nhấn : https://grandedesafio.com/vn/quiz/29900317\n

Luyện toán

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:44:42
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 07:37:49
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 21:03:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 20:38:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 07:59:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 16:19:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 07:58:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:54:09
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 15:16:32

Luyện văn - Tiếng Việt

36 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3600

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:40:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 21:00:51
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:28:55
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:39:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:49:49
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:55:46
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:00:05
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:06:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:12:56
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:21:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 20:24:36
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 08:45:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:21:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:42:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:32:13
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:06:03
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 15:10:36
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:02:19
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:19:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:26:51
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chim chiền chiện
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:32:46
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 19:45:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:17:58
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:37:45
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:49:12
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:55:58
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 07:59:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 08:39:18
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:28:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:39:31
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:49:05
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:59:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 16:23:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 21:19:10
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:56:55

Luyện Tiếng Anh

216 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21600

Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:46:32
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:18:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:14:37
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:16:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:18:39
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:21:46
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:24:31
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 08:55:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 08:57:17
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 08:59:16
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:02:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:06:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:11:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:14:26
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:25:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:34:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:36:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:40:37
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:46:03
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:51:48
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 08:55:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:21:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:28:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:22:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 16:28:17
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:44:01
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:47:12
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:33:32
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:42:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 15:07:56
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:52:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:55:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:58:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 22:00:54
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:50:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:54:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:58:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 07:56:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 08:12:36
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 08:16:09
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:04:33
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:10:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:56:10
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 16:55:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 15:43:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:16:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:04:41
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:14:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:18:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 15:23:56
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:21:26
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:26:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:30:25
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:35:55
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:41:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:44:01
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:50:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:05:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:17:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:38:24
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 09:57:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:41:26
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:49:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:54:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:05:18
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 17:16:08
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 15:54:57
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 16:00:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:14:37
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 15:00:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 15:18:18
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 15:22:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 15:40:18
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 15:10:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 15:41:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 15:34:28
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 15:19:08
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 10:10:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:02:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:29:53
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:41:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:45:09
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:52:33
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:11:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:13:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:20:49
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:24:16
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:29:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:48:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 08:58:56
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:37:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:05:19
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 09:16:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:23:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 09:38:38
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 14:13:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:31:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:50:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 07:58:16
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:16:45
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:22:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:29:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:40:48
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 14:56:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 14:43:38
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:07:52
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:33:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:06:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:12:54
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 09:10:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 14:48:32
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 08:53:57
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:31:10
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 10:24:21
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 09:11:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 14:19:28
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:59:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 08:20:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:33:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 21:59:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:21:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:28:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:47:16
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 19:56:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:05:12
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 20:14:32
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:14:02
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:24:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:35:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:26:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:35:02
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:45:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:51:53
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:23:57
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:16:38
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:42:19
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:48:43
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:59:41
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 20:23:17
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 08:54:16
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:33:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 15:42:29
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 16:07:29
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 14:48:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:17:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 21:23:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:36:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:44:41
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:30:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:33:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:46:51
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:53:05
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:21:36
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:41:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 21:03:24
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:49:25
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:06:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:31:37
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 21:45:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 22:00:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 09:38:35
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:36:17
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 16:52:33
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:27:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 21:31:45
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 08:40:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:02:11
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:06:41
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 09:10:21
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:50:33
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:25:21
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:16:51
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 21:36:06
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:16:56
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 20:29:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:21:44
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:42:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:58:54
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 07:56:11
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:16:15
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:27:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:46:23
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:38:22
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:24:45
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:40:28
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:43:43
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:18:10
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:13:26
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:15:03
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:07:19
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 21:46:40
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:49:02
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:04:26
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:03:20
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:25:35
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:39:04
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 15:59:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 16:07:25
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:17:53
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 08:21:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:08:50
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:12:42
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:22:51
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:21:11
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:47:59
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:59:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 21:12:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:41:14
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:49:54
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 21:26:07
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:34:34
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 09:23:58
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 09:07:27
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 09:15:30
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 21:29:00
Nguyễn Ngọc Ánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:52:23

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Ánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:39:18