Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tao Ghét Mày. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tao Ghét Mày

Tao Ghét Mày
₩ ®® :-) :-) o_O ☺☺ ๑۩۞۩๑ ♥ ๑۩۞۩๑ 市役所 (♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)(♥)

Luyện toán

30 -Trung bình 9.01 - Tổng điểm 3245

Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 10:23:32
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 11:07:58
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 19:54:57
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 10:41:23
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 10:32:00
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 12:45:44
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 12:44:28
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 19:48:54
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 20:45:53
Tao Ghét Mày đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 18:23:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi