Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngo bao vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngo bao vy

ngo bao vy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-03-11 19:02:05
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-11-13 19:16:31
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-13 19:00:03
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-10 19:43:13
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-20 19:55:22
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-20 19:43:16
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-15 19:12:29
ngo bao vy làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-10 19:07:25

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm