Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Tuấn Nghĩa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Tuấn Nghĩa

Lê Tuấn Nghĩa
mk là Lê tuấn Nghĩa ! 2k4 Sở thích chơi thể thao đặc biệt là bóng đá Fan MARVEL , Fan Detective Conan ,Fan CR7 Ai thấy hợp thì KB nha !

Luyện toán

68 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6800

Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:03:39
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:31:02
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:57:20
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:51:54
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:01:33
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:36:33
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:06:23
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:38:33
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:34:40
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 19:56:26
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:40:10
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 22:11:08
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:19:43
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:04:02
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:42:10
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:50:02
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:00:19
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:05:48
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 11:02:17
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:50:56
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:53:48
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:56:33
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:15:06
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:22:17
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 21:01:56
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 21:04:07
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 21:07:56
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 21:08:54
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:50:41
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:52:11
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:54:01
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:56:33
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 22:57:40
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 23:03:26
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 23:06:09
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:05:35
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:06:57
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:09:01
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:11:00
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:14:02
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:48:04
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 22:48:22
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:23:45
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 22:03:53
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:12:34
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:19:24
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:13:02
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:17:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:36:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 20:40:15
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 21:15:35
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 23:07:51
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:58:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:41:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:43:10
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:51:23
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:36:23
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:39:42
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:43:31
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:46:19
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:11:45
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:45:31
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:14:01
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:16:27
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:17:34
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:19:34
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:49:13
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 08:32:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi