Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Tuấn Nghĩa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Tuấn Nghĩa

Lê Tuấn Nghĩa
mk là Lê tuấn Nghĩa ! 2k4 Sở thích chơi thể thao đặc biệt là bóng đá Fan MARVEL , Fan Detective Conan ,Fan CR7 Ai thấy hợp thì KB nha !

Luyện toán

67 -Trung bình 9.71 - Tổng điểm 6700

Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 21:58:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 21:15:35
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 20:40:15
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:36:14
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 23:07:51
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 22:03:53
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:23:45
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 22:48:22
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 19:48:04
Lê Tuấn Nghĩa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:14:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi