Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen duc nghia. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen duc nghia

nguyen duc nghia
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.08 - Tổng điểm 185

nguyen duc nghia đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:26:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyen duc nghia làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-17 21:30:19
nguyen duc nghia làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-09 21:09:47
nguyen duc nghia làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-09 21:04:44