Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Bao Tin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Bao Tin

Nguyen Bao Tin
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyen Bao Tin
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

74 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7400

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:12:45
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:48:36
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 20:34:23
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 20:41:55
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 09:43:25
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:18:20
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 16:23:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:25:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:35:25
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:58:15
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:13:03
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 09:32:27
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 16:16:54
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:53:10
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:29:11
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 19:53:38
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:18:10
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:17:39
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:59:13
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:19:03
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:26:22
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:24:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:21:04
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:00:28
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 09:31:34
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:40:27
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:28:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:57:12
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:35:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:31:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:03:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 20:11:38
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:38:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:38:47
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 21:22:25
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:29:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:46:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:42:33
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:58:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:45:34
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:19:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:32:55
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:27:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 17:54:25
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:20:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:46:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:35:03
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 16:43:57
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:07:08
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:12:45
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:34:10
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:23:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:07:15
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:29:48
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:23:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:24:38
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:28:12
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 10:16:40
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 19:41:06
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:42:08
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:35:50
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-01-28 18:59:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:21:22
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 20:31:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 11:08:28
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 15:54:26
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 11:13:53
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 20:21:10
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 11:09:51
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:13:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 21:33:41
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập (số La mã)
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:05:23
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem giờ đồng hồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:18:52
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 11:17:32

Luyện văn - Tiếng Việt

126 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12600

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 18:34:37
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 21:07:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 21:32:32
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2018-04-27 19:56:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 17:34:21
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 21:44:06
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 20:40:29
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:53:22
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:00:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 21:09:58
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:06:47
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:16:52
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:21:26
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:30:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái trống trường em. Phân biệt i/ie, en/eng, l/n
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:45:11
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:02:39
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:59:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:11:12
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 19:24:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:11:50
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:16:05
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:20:00
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:23:22
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người thầy cũ. Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng.
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:24:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:38:30
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:20:40
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:23:57
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:28:11
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:36:54
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:23:57
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:19:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:49:45
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:02:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:09:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:16:13
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:26:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:33:22
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:42:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:51:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:32:00
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:35:06
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:39:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:41:16
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 19:47:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con gái
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 21:05:06
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:26:54
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 21:13:16
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:27:59
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện bốn mùa. Phân biệt l/n, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:37:01
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 18:36:28
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:51:54
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:50:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:32:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:37:43
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:39:31
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:43:05
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Voi nhà. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:51:02
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:03:13
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:10:55
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:14:55
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cò và Cuốc. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:39:42
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:45:48
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:54:41
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 19:08:41
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 08:57:08
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:49:43
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:32:17
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 11:48:51
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 09:29:48
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 09:39:43
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 18:55:21
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 18:28:29
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kho báu. Phân biệt: ua/ uơ, l/n, ên/ênh
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 18:43:21
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 18:53:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Những quả đào. Phân biệt s/x, in/inh
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 19:02:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 19:09:06
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:30:05
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:35:00
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bóp nát quả cam
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:42:01
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:47:27
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:56:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:32:03
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:37:53
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày khai trường
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 19:59:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:36:20
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:48:17
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:53:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:08:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Giọng quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:45:15
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-11-13 20:51:23
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ quê hương
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:10:37
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:55:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 21:04:28
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:42:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:54:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nắng phương Nam
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:09:52
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:15:12
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:55:13
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 10:49:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:14:42
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:53:11
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:59:52
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai Bà Trưng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 10:48:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 10:51:47
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trần Bình Trọng. Phân biệt l/n, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:36:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 20:40:12
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 09:12:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:28:48
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 09:37:24
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 09:32:08
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 08:24:19
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:30:45
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:37:19
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:42:19
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 21:55:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 22:05:10
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-05-23 22:21:54
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 13:49:38
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:01:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 19:51:44
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 19:56:02
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 20:03:16
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con cò
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 20:15:52
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:06:30
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:20:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:36:29

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:35:18
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:33:47

Điểm thi

Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:39:12
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:20:05
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:24:09
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:04:03
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:50:21
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-02 20:12:09
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 09:12:34
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-06 19:32:07
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-27 20:01:22
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-27 19:47:33
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-27 19:28:48
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:38:07
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:30:40
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:19:36
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-06-20 21:27:45
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-24 21:13:26
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-23 19:36:27