Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Bao Tin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Bao Tin

Nguyen Bao Tin
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyen Bao Tin
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

61 -Trung bình 7.46 - Tổng điểm 7757

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:35:50
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 21:35:03
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 20:46:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 17:54:25
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:45:34
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:27:14
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:58:56
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 20:40:27
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:35:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:46:09

Luyện văn - Tiếng Việt

99 -Trung bình 8.56 - Tổng điểm 11900

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:08:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:49:43
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:19:09
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 17:34:21
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 20:32:17
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 19:39:31
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:26:07
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:51:49
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 19:32:58
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 21:42:56

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 3.01 - Tổng điểm 241

Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 20:33:47
Nguyen Bao Tin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 20:35:18

Điểm thi

Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:39:12
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-15 20:20:05
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-05 21:24:09
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-31 21:04:03
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-22 19:50:21
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-02 20:12:09
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 09:12:34
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-06 19:32:07
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-27 20:01:22
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-27 19:47:33
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-27 19:28:48
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:38:07
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:30:40
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-05 20:19:36
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-06-20 21:27:45
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-04-24 21:13:26
Nguyen Bao Tin làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-23 19:36:27