Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Duy Hung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Duy Hung

Nguyen Duy Hung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-04 21:17:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-14 21:41:25
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-09-08 20:45:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-08 20:27:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-08 19:59:29

Luyện toán

49 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 6201

Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 07:10:08
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 13:34:47
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-09 08:49:50
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2014-07-09 08:41:05
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 08:56:35
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2014-07-10 09:30:15
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 08:18:28
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 08:24:25
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 08:30:02
Nguyen Duy Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2014-07-17 19:55:54