Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Khánh Vy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Khánh Vy

Ngô Khánh Vy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

30 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3000

Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:58:46
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:39:52
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:47:12
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:42:50
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 07:52:38
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 08:19:48
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 16:36:43
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:09:17
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:44:05
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:34:11
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 22:15:37
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:48:39
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:53:01
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:36:38
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:32:43
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:21:37
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10,000, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:56:14
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 21:11:19
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:05:02
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:51:55
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:33:08
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:43:58
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:38:16
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 16:16:33
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:17:52
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:01:13
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:32:54
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 21:07:25
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 08:26:48
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 08:09:47

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 08:46:44
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 14:57:47
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:22:51
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:38:20
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:53:29
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một người chính trực
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:00:26
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:05:25
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 08:53:13
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:18:25
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 08:28:29
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:38:46

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:42:08
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:52:46
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:59:41
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:32:03
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:56:13
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:39:43
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 08:54:21
Ngô Khánh Vy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:48:21

Điểm thi

Ngô Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2020-06-30 09:59:35
Ngô Khánh Vy làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-05-23 20:56:00