Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thuy Jun Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thuy Jun Chi

Thuy Jun Chi
chào các bạn

Điểm thi

Luyện toán

3 -Trung bình 6.90 - Tổng điểm 483

Thuy Jun Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 17:23:23
Thuy Jun Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 09:27:58
Thuy Jun Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 15:11:19