Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoa hậu Việt Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Việt Nam
xin chào mk là liên ai biết mk thì nhớ kb nha

Luyện toán

1 -Trung bình 3.64 - Tổng điểm 473

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 22:08:54

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 1201

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:55:49
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 09:08:35
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 07:54:04

Luyện Tiếng Anh

29 -Trung bình 7.53 - Tổng điểm 5194

Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:44:06
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 11:06:32
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:35:42
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:16:11
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:19:27
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What colour is your book?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:15:40
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:07:44
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: These are my books
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 21:30:22
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 20:43:43
Hoa hậu Việt Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 22:16:43

Điểm thi

Hoa hậu Việt Nam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-29 21:00:55