Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Huệ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ
Ajame Aexsotomaru Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 5.09 - Tổng điểm 509

Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 18:03:21
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 16:53:30
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 16:49:56

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.05 - Tổng điểm 665

Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 12:32:16
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 14:54:51
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 17:14:04
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 17:12:19

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 7.53 - Tổng điểm 1280

Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:27:18
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:05:45
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 15:00:56
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 18:45:32
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:00:01
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 18:39:12
Nguyễn Thị Huệ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 09:52:54

Điểm thi

Nguyễn Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 18:12:36
Nguyễn Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 19:23:35
Nguyễn Thị Huệ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 19:14:45