Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thị Thanh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thị Thanh Thư

Võ Thị Thanh Thư
Hoan nghênh các bạn đến nhà mình chơi ! Nice to meet you!

Luyện toán

1 -Trung bình 6.48 - Tổng điểm 1490

Võ Thị Thanh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 18:32:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-20 09:26:11
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-20 09:24:24
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-20 09:21:50
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-06 09:03:06
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 11:53:55
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 11:48:39
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-31 20:15:07
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-31 20:13:14
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-20 22:09:55
Võ Thị Thanh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-19 07:07:13