Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngo Tung Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngo Tung Lam

Ngo Tung Lam
Mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong nhiệm kỳ CTV này . RẤt cảm ơn

Luyện toán

89 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 9105

Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 19:10:32
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 19:56:36
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 14:42:20
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 14:41:07
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 20:19:43
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 22:39:38
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 14:03:00
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-09-15 17:01:40
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-09-22 16:55:57
Ngo Tung Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 12:29:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Ngo Tung Lam làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-25 16:59:35