Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Lê Nam Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Lê Nam Bình

Phạm Lê Nam Bình
Công cha như khẩu Ak nghĩa mẹ như khẩu AN94 một thời rất thích MP bỗng nhiên bây giờ thích cầm shootgun shootgun chỉ bắn tầm gần Không bằng AW 1 viên vỡ đầu súng trường thì là Scar the dragunov căn sọ vl và sks damce to cùng cầm phóng lựu chơi nào anh em súng tỉa dễ tìm là Kar ai chơi ff kết bạn bắn thôi !!!! PQN BINH1234

Luyện toán

0 -Trung bình 1.80 - Tổng điểm 36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Phạm Lê Nam Bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 12:13:08
Phạm Lê Nam Bình làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-14 12:09:09
Phạm Lê Nam Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-03 20:57:06