Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Bao Nam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Bao Nam

Nguyen Bao Nam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 4.26 - Tổng điểm 682

Nguyen Bao Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 12:14:15
Nguyen Bao Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 11:08:25
Nguyen Bao Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 11:41:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 224

Nguyen Bao Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:50:37
Nguyen Bao Nam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 20:46:49

Điểm thi