Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Hà My

Trần Nguyễn Hà My
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 7.85 - Tổng điểm 314

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:49:11
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:31:52

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:15:41
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:21:36
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:54:06
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:48:58
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:51:13
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:39:46
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:03:56
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:07:21
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:56:07
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:45:47

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 1284

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:31:00
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:06:56
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:25:59
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:18:04
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:06:42
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:03:09
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:00:34
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:59:41
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:51:10
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:32:47

Điểm thi

Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:25:43
Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:10:41
Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 19:51:54