Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nguyễn Hà My. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nguyễn Hà My

Trần Nguyễn Hà My
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 20:31:52
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:49:11

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:21:29
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:34:41
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:41:10
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:45:47
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:56:07
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:07:21
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:03:56
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 20:39:46
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:51:13
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:48:58
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:54:06
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:21:36
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:15:41

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:48:24
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:49:10
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 20:32:47
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:51:10
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:59:41
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:00:34
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:03:09
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:06:42
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:18:04
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:25:59
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:06:56
Trần Nguyễn Hà My đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:31:00

Điểm thi

Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 20:25:43
Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 20:10:41
Trần Nguyễn Hà My làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-21 19:51:54