Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Thịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

57 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 5867

Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:33:10
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:12:52
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:19:52
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:08:42
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:56:14
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 19:49:51
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:21:52
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 08:16:12
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 12:59:51
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:35:05

Luyện văn - Tiếng Việt

96 -Trung bình 9.91 - Tổng điểm 9610

Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:34:56
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 20:32:37
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:14:03
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 07:27:42
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 18:45:10
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 20:55:29
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 07:02:56
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 20:51:56
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 20:45:45
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 20:42:48

Luyện Tiếng Anh

33 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3300

Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:32:38
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:32:08
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 20:30:38
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 20:20:32
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:23:59
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 20:43:01
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 19:28:30
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 07:17:46
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 18:52:14
Nguyễn Đức Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:48:37

Điểm thi

Nguyễn Đức Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:50:52
Nguyễn Đức Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:43:39
Nguyễn Đức Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:32:26
Nguyễn Đức Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 20:22:21
Nguyễn Đức Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:34:03