Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần thiên an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần thiên an

trần thiên an
chào các bạn mong được các bạn giúp đỡ !*

Luyện toán

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 210

trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 19:34:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.98 - Tổng điểm 159

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:38:14
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:21:35
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 21:23:46
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:42:45
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:46:07
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:22:33
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:14:25