Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trần thiên an. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trần thiên an

trần thiên an
chào các bạn mong được các bạn giúp đỡ !*

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 19:59:40
trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 19:34:12

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:06:16

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: He's my grandfather. He's tall.
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:03:18
trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 19:59:59
trần thiên an đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 19:59:59

Điểm thi

trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:38:14
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:21:35
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-07 21:23:46
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-04 20:42:45
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:46:07
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:22:33
trần thiên an làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-08 10:14:25