Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Linh Phương Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Linh Phương Nguyễn

Linh Phương Nguyễn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 7.64 - Tổng điểm 382

Linh Phương Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 12:54:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Linh Phương Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-20 13:51:57
Linh Phương Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-20 13:49:04