Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Minh Thái. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Minh Thái

Ngô Minh Thái
Chào mừng các bạn đến thăm nick của tôi!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-24 20:53:46
Ngô Minh Thái làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-10-24 20:48:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-23 10:37:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-23 10:34:51
Ngô Minh Thái làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-10-23 10:30:00
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-23 10:25:57
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-22 10:42:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 18:09:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 18:02:52
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-21 18:00:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-21 09:17:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-21 09:14:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 09:12:07
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-21 09:05:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-21 08:33:39

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm