Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Fire Sky. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Fire Sky

Fire Sky
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 19:47:23
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:54:28
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 14:43:56
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 15:19:10
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 15:12:51
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:32:24
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 21:01:38
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:54:31

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 19:23:11
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:34:23
Fire Sky đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:32:26

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Điểm thi

Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-14 20:18:00
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-10 21:20:28
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-10 21:12:54
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:09:45
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 19:54:43
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 17:05:28
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 17:00:28
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 16:49:58
Fire Sky làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 16:24:48