Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Liễu Y Y. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Liễu Y Y

Liễu Y Y
Cho nick miễn phí cho ai chưa có nick
  • Tên: Liễu Y Y
  • Điểm hỏi đáp: 268SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Liễu Y Y đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 18:16:21

Điểm thi