Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Minh Nguyệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Minh Nguyệt

Ngô Thị Minh Nguyệt
Xin Chào mọi người!

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:41:47
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:44:52

Luyện văn - Tiếng Việt

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:27:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:18:13
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:22:25
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:06:40
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:54:20
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 07:51:12
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:13:47
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:16:36
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:36:48
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:34:28
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:24:54
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 07:24:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:34:05
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:55:59
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 11:20:29
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:53:41
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:54:42
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:14:37
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 08:45:49
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 09:21:37
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:23:12

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:04:50
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 10:07:31
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:16:43
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:21:53
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:05:19
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:53:56
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:07:26
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:31:24
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:11:05
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:55:58
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 08:41:57
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 08:27:29
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:53:12
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 07:31:13
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:03:07
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 09:11:28
Ngô Thị Minh Nguyệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 09:06:35

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-08 07:48:07
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-04-07 08:35:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-07 08:20:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-06 16:06:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-06 09:01:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-06 08:32:57
Ngô Thị Minh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-06 08:05:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-05 10:45:12
Ngô Thị Minh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-04 10:27:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 08:38:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 08:09:26
Ngô Thị Minh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 08:02:17
Ngô Thị Minh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 07:39:44
Ngô Thị Minh Nguyệt làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-03 08:51:29