Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Đức A. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Đức A

Nguyễn Minh Đức A
Một người bị ốm cả làng bỏ chạy (Danh ngôn thời covid-19)

Luyện toán

37 -Trung bình 7.89 - Tổng điểm 4340

Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:55:15
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:12:31
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 09:28:53
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:48:45
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:10:56
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:14:06
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 07:45:58
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 09:11:50
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:34:30
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:27:15

Luyện văn - Tiếng Việt

63 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 7758

Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:05:41
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:14:35
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thắng biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:31:40
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:27:55
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:10:21
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:37:01
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:32:59
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:35:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 14:55:51
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 09:26:41

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 8.97 - Tổng điểm 6728

Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 10:19:02
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:18:28
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:33:05
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:35:40
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:22:58
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:48:43
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:48:48
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:52:15
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 14:56:54
Nguyễn Minh Đức A đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 10:02:29

Điểm thi

Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 15:48:34
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-04 15:42:57
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 15:32:26
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-04 09:05:42
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:44:20
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:32:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:24:38
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-26 10:17:08
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:51:30
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:49:33
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-25 14:46:25
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-25 09:45:01
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-25 09:23:15
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-25 09:05:49
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-25 08:56:17
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-23 19:23:11
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-03-23 19:13:27
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-23 15:23:16
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-23 15:02:07
Nguyễn Minh Đức A làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-23 14:46:55