Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen quang ninh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen quang ninh

nguyen quang ninh
Nha em bao việc anh ạ....

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Điểm thi

nguyen quang ninh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-10-28 22:01:55