Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Minh Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Minh Đăng

Trần Minh Đăng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Trần Minh Đăng
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

3 -Trung bình 6.15 - Tổng điểm 492

Lần cuối làm bài: 2019-12-08 20:44:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:11:24
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 09:27:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.55 - Tổng điểm 11

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 21:33:10
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-13 20:45:20
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:46:35
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:40:01
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-12 20:35:36
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-08 21:11:39
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-08 21:06:07
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 20:57:16
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-07 20:50:20
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 20:24:53
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-27 20:13:22
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:42:36
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:38:30
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:36:27
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:33:22
Trần Minh Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-23 20:16:47