Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Minh Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Minh Châu

Đặng Minh Châu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 2528

Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 08:29:14
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trừ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 15:48:39
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:26:34
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:27:19
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 19:35:49
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 08:21:00
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 19:41:21
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 15:39:43
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 15:03:47
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 08:13:17

Luyện văn - Tiếng Việt

44 -Trung bình 8.44 - Tổng điểm 5066

Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:55:09
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:45:32
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 07:32:40
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 07:33:10
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-03-22 20:57:42
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 14:48:46
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 14:54:48
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 08:34:26
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2020-03-26 09:10:46
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 08:52:46

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 523

Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:16:53
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 16:03:21
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:54:46
Đặng Minh Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 19:51:46

Điểm thi

Đặng Minh Châu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-03-23 08:23:41