Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jonh Capricorn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jonh Capricorn

Jonh Capricorn
con trai ngày nay biến mất hết rồi

Luyện toán

0 -Trung bình 2.73 - Tổng điểm 82

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Jonh Capricorn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-21 21:24:55