Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Micheal. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Micheal

Micheal
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

37 -Trung bình 8.72 - Tổng điểm 3926

Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-22 19:01:17
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-09-22 18:03:32
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-09-23 20:08:58
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-09-22 19:07:16
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 20:22:45
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-01 13:52:44
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-02 19:40:31
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-09-24 17:25:28
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-02 14:32:13
Micheal đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-22 19:28:17