Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sawada Tsunayoshi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sawada Tsunayoshi

Sawada Tsunayoshi
Nguyên tắc sống của tôi là: Đến thì Hi.Đi thì Bye. Mà don't like thì Exit.Trong từ điển của tôi ko có từ níu kéo. Đời bạc nên sống nhạt cho bớt đau./ Đường đời đưa đẩy đầy đớn đau. Đi được đến đâu để đổi đời? Đi đến đâu để đừng đớn đau? Đi đến đâu để đời được đẹp? Đoạn đường đấy ko đến được đâu!!!/Đời không đẹp như MƠ. Không thú vị như THƠ. Không hoàn hảo như ta CHỜ. Mà toàn tai nạn đến BẤT NGỜ...!!!

Điểm thi

Sawada Tsunayoshi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-08-04 10:22:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 15:25:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-16 08:13:03

Luyện toán

74 -Trung bình 9.22 - Tổng điểm 7933

Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 20:44:13
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 20:26:41
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 16:54:12
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 14:34:38
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 07:03:44
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 14:48:29
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:17:07
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-12-14 19:10:36
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-12-17 08:23:25
Sawada Tsunayoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-12-03 09:14:24