Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mai Hoàng Tuấn _2008. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mai Hoàng Tuấn _2008

Mai Hoàng Tuấn _2008
Chúc các anh em thi học kì 1 tốt .Cố lên 😄

Luyện toán

20 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 2325

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 12:02:06
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 11:55:31
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 05:32:12
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 12:12:20
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 11:51:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 10:56:07
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 04:57:05
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 05:30:18
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-11-22 05:07:12
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 17:00:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.45 - Tổng điểm 109

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 05:00:41

Luyện Tiếng Anh

58 -Trung bình 9.36 - Tổng điểm 6086

Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:01:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:10:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 12:12:05
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:14:59
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:35:21
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 12:14:48
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:05:19
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 12:04:54
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:39:53
Mai Hoàng Tuấn _2008 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 11:36:15

Điểm thi

Mai Hoàng Tuấn _2008 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-03 20:49:26