Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mai Đức Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mai Đức Dũng

Mai Đức Dũng
Theo tớ,điểm số không quan trọng.Quan trọng là ta kết bạn với nhau và cùng nâng tầm cao trong việc giải toán. Hãy kết bạn với tớ nhé mọi người ,càng nhiều càng vui Với lại,ngày 20/3 là ngày mình phải thi violympic cấp tỉnh rồi.Nhớ gửi lời chúc cho mình thi tốt nhé.

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Mai Đức Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 11:27:22
Mai Đức Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 09:16:09
Mai Đức Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-13 19:17:49
Mai Đức Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-03-10 09:36:56

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:09:03
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:04:54
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-07 21:00:43
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 19:13:19
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 14:33:22
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-05 14:31:00
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 15:01:51
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:59:09
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:56:39
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:54:26
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:52:40
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:51:02
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 14:49:40
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 12:02:49
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-03 12:00:34
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-03 11:59:19
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 21:56:32
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 21:54:09
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 21:49:26
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:09:08
Mai Đức Dũng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:06:42