Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truongthihaly. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truongthihaly

truongthihaly
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: truongthihaly
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 1SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 8.00 - Tổng điểm 160

truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 22:25:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.45 - Tổng điểm 109

Luyện Tiếng Anh

10 -Trung bình 8.78 - Tổng điểm 1317

truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 20:43:28
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 10:26:08
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:18:33
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:09:30
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 10:17:40
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:49:08
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 19:16:57
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 10:32:55
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 14:08:43
truongthihaly đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 14:02:01

Điểm thi

truongthihaly làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 09:58:08