Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Bảo Trâm. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Bảo Trâm

Lê Bảo Trâm
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.78 - Tổng điểm 271

Lê Bảo Trâm đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 21:36:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Bảo Trâm làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-14 19:56:08
Lê Bảo Trâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 14:02:51
Lê Bảo Trâm làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-13 13:58:02